Personalizacja Near Vision Behavior
Pomiar NVB

 
 
Pomiar NVB ma na celu określenie parametrów zachowania wzrokowego i postury podczas czytania. Odbywa się to poprzez śledzenie ruchów oczu i głowy podczas zadania imitującego czytanie. Wykonywany jest za pomocą aplikacji zainstalowanej na tablecie z kamerą rejestrującą pozycję głowy. Umożliwia dopasowanie pozycji strefy bliży w konstrukcji szkieł progresywnych z grupy Varilux Xclusive do zachowania badanego podczas zadań w bliży oraz zoptymalizowanie kształtu strefy bliży.
 
Podczas pomiaru wyznaczane są cztery parametry:
  1. Odległość czytania
  2. Przesunięcie obuoczne
  3. Obniżenie linii patrzenia
  4. Zachowania wzrokowe
Aplikacja pomiarowa jest zsynchronizowana z urządzeniem do pomiaru wideocentracji - VisioOffice2. Po pomiarze na tym urządzeniu wyniki są przekazywane do aplikacji.
Optymalizacja konstrukcji NVB dzieli się na trzy etapy: 
  • Pierwszy polega na uwzględnieniu fizjologicznych parametrów (odległości źrenic, odległości oczu od szkieł, wartości korekcji), parametrów oprawy (kształt, ułożenie), parametrów zamawianych szkieł i wyników z pomiaru NVB.
  • Drugi etap polega na optymalizacji strefy widzenia bliży dzięki komponentom wyników pomiaru NVB związanych z posturą podczas czytania.
  • Trzeci etap ma na celu optymalizację profilu progresji z uwzględnieniem zachowania wzrokowego osoby badanej. Na tym etapie projektowany jest kształt strefy widzenia bliży.
 
Wygląd ekranu podczas badania NVB
Niebieska kropka przeskakuje kolejno na pozycje oznaczone szarym kolorem.
Parametry postury:
odległość do czytania
przesunięcie boczne
Parametry postury:
odległość do czytania
obniżenie linii patrzenia


 
Adres:
ul. Marymoncka 63
01-802 Warszawa
 
Kontakt:
tel.
kom.
mail
info@salonoptyczny.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek
 
10:00 - 18:00

wtorek
środa
czwartek
piątek
 
26 i 27 marca 2020  Salon czynny w godz. 12:00 - 18:00

Konto bankowe:
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz ul. Marymoncka 63, 01-802 Warszawa
59 1140 2004 0000 3502 5832 3830